Prevent men’s violence against women

Swahili (Kiswahili)

What can you do to support White Ribbon? | Je, unaweza kufanya nini ili kuunga mkono White Ribbon?

kupakua

What is primary prevention? | Je, Uzuiaji wa msingi ni nini?

kupakua

How men can prevent sexual violence | Jinsi wanaume wanavyoweza kuzuia dhuluma za kimapenzi

kupakua

What men can do | Yale ambayo wanaume wanaweza kufanya

kupakua

Challenging your friends’ behaviour | Kukomesha tabia za marafiki zako

kupakua

Myths and reality | Hadithi na ukweli

kupakua

What to do when someone tells you they have experienced violence or abuse | Cha kufanya wakati mtu anapokuambia amepitia ukatili au unyanyasaji

kupakua

Responding to challenging statements | Kujibu kwa maneno yenye changamoto

kupakua

Behind Every Meme is a Person (Swahili Voiceover)

Play video

What is financial abuse? (Swahili Voiceover)

Play video

How to call out offensive or sexist behaviour (Swahili Voiceover)

Play video

Not your body, Not your business (Swahili Voiceover)

Play video

Sneaky pics (Swahili Voiceover)

Play video

STOP kit (Swahili Voiceover)

Play video

Stop the Violence

Play video

Subscribe to our newsletter